Anmäl dig här

9 March 08:30 - 16:00Knackeriet

Bli bra på att leda människor.

Oavsett om du har formellt personalansvar som chef eller är en projektledare handlar ledarskap om att styra mot målen och att få med sig teamet dit. Enligt mätningar är många medarbetare oengagerade i sitt arbete, och många ledare ägnar sig omedvetet åt beteenden som hindrar medarbetarna. Hur kan du som ledare då göra för att öka motivationen hos dina medarbetare? 

På Psykologifabriken tror vi inte att det är viljan som saknas hos ledare, men det är svårt att prioritera rätt i dagens komplexa arbetsliv. Du kanske vet vad du borde göra annorlunda? Vara tydligare, prioritera strategiska uppgifter istället för att släcka bränder, öka feedbackulturen eller något annat. Men vet du hur du ska göra det?

Vi har skapat Habitud, ett psykologiskt gym, som ett verktyg att hjälpa ledare med huret. Du hittar över 500 vetenskapliga och roliga psykologiska träningstips i digitalt format som du kan göra individuellt eller tillsammans med teamet.  Dessutom finns ett teamkartläggningsverktyg som enkelt hjälper dig att identifiera vad just ditt team behöver nu.

Med vår utbildning till psykologisk tränare blir du certifierad i att använda Habitud på bästa sätt.

Vad ingår i utbildningen?

Inte en vanlig ledarutbildning 

Trots inspirerande kurser är det lätt att snart återgå till att göra som vanligt. Hela 72% av utbildningsdeltagare använder inte sin nya kunskap på jobbet enligt forskaren Christina Lacerenza som 2017 gjorde en internationell meta-analys av 190 studier om ledarutveckling.  Så hur får vi en beteendeförändring?

I vilken grad de nya kunskaperna tillämpas på jobbet är beroende av olika faktorer som vi har tagit hänsyn, till vilket har resulterat i detta upplägg:

 • Uppstartsdag (en dag) utbildningsdag med psykolog som kursledare som ger dig tillräcklig grundkunskap för att leda människor i dagens komplexa arbetsliv.
 • Kursmaterialet, t.ex. vår bok "Ensam eller Stark" ger dig möjlighet att fördjupa dig
 • Habituds träningstips hjälper dig lyckas med beteendeförändringen genom att ge förslag på saker du kan göra i din jobbvardag för att bli en bra ledare. 
 • Nätverksträffar (varje halvår) med ledare, hr-personer och andra människor som jobbar aktivt med att skapa engagemang i sina organisationer. Det ger ett tillfälle för uppföljning av ditt arbete och en morot till din egen beteendeförändring. Du får inspiration av andra personer från andra organisationer, och hjälp att överkomma de hinder du stött på.

Innehåll uppstartsdag

 • Lär dig om 8 principer för framgångsrika team
 • Identifiera och starta resan för dina nya ledarvanor - använda övningarna i Habitud på bästa sätt för dig själv och med ditt team
 • Genomgång av kartläggningsverktyg - kartlägg teamets behov och styrkor utifrån de 8 principerna

För vem passar utbildningen?

Du som vill bygga en kultur som motiverar medarbetare och skapar självgående team

 • Som ledare kan du kan använda Habitud när du startar upp en ny projektgrupp, hitta övning att göra på teammöten för att skapa ett positivt klimat eller använda som stöd i medarbetarsamtal för att stimulera utveckling hos dina medarbetare. 
 • Som HR kan du använda Habitud för att anordna en planeringsdag som ger resultat, eller som ett stöd för att öka lärande mellan utbildningstillfällen på ledarprogram.
 • Som konsult (intern eller extern) är Habitud det perfekta verktyget för att få idéer till teamstärkande och ledarutvecklande övningar, och för att stötta utveckling mellan de fysiska träffarna. 
 • Som befintlig kund till Psykologifabriken får du verktygen att hålla i arbetet efter en insats, eller att komma igång efter att ni inspirerats av en föreläsning.

”Jag ville lära mig en hälsofrämjande metod för att kunna driva förändringsarbete mot mer lättrörliga och självstyrande team. Efter utbildningen har jag fått en grund i både förståelse för viktiga principer och praktisk övning med ett team i förändring!" – Lars Thomasson från IRM om utbildningen

Varmt välkommen!

Allt du behöver veta

Pris och innehåll i vad som ingår i certifieringen specificeras här: https://www.psykologifabriken....

Besök Habitud och testa några av de många gratisövningarna! https://www.habitud.se

Schema och upplägg för dagen:

8.30-9.00 Drop-in och frukost

9.00-16.00 utbildning och gemensam lunch (12-13)

Anmäl dig här

Organized by

Brita Helleberg
brita@psykologifabriken.se